tập múa...

Buổi thứ 2 đi học, cún có váy xinh....tập múa cũng không khóc nhè nữa. Buổi học cũng diễn ra xuôn xẻ, cô dạy tập múa..tập đi người mẫu, đủ thứ..các bé thì vẫn tập sai lỏng chỏng.

Trong lúc chờ cún, mẹ tranh thủ chộp vài pô..ảnh các thiên thần.


Mông đẹp chưa???.......

Ảnh dưới là các bé bé hơn được ngồi, các bé lớn tập động tác khác. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét